Plus

Plus to operator telefonii komórkowej, własność firmy Polkomtel. Ściśle związany z innymi markami tej firmy: simplus, Sami Swoi, MixPlus oraz iPlus.

Oferta Plusa, podobnie jak innych operatorów telefonii komórkowej, podzielona jest na segmenty dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W przypadku dostępu do mobilnego internetu ten podział nie został utrzymany. Plus nie prowadzi agresywnych kampanii promocyjnych, a jednak został najbardziej dochodową marką wśród polskich operatorów. Po części może to wynikać z ograniczonego zakresu inwestycji, a po części z konstrukcji planów taryfowych.

Dużym źródłem dochodu Plusa i udogodnieniem dla klientów jest szeroki zakresu usług typu infotaintment, czyli prenumerat, serwisów mobilnych oraz m-bankingu i własnych usług rozrywkowych.